Game Tags / jogo de anatomia

 1. BASE DO CRANIO - VISTA SUPERIOR

  BASE DO CRANIO - VISTA SUPERIOR

  Created 7 years ago
  Played 174,762 times
 2. UMERO-ANTERO-DISTAL

  UMERO-ANTERO-DISTAL

  Created 7 years ago
  Played 153,852 times
 3. MUSCULOS DA COXA 2

  MUSCULOS DA COXA 2

  Created 7 years ago
  Played 128,247 times
 4. CRANIO - VISTA INFERIOR

  CRANIO - VISTA INFERIOR

  Created 7 years ago
  Played 115,590 times
 5. MUSCULOS - MEMBRO SUPERIOR

  MUSCULOS - MEMBRO SUPERIOR

  Created 7 years ago
  Played 108,983 times
 6. [RADIO-ANTERO-PROXIMAL

  [RADIO-ANTERO-PROXIMAL

  Created 7 years ago
  Played 108,016 times
 7. RADIO- ANTERO-DISTAL

  RADIO- ANTERO-DISTAL

  Created 7 years ago
  Played 89,534 times
 8. MUSCULOS DA PERNA

  MUSCULOS DA PERNA

  Created 7 years ago
  Played 84,244 times
 9. MUSCULOS DA FACE E PESCOCO

  MUSCULOS DA FACE E PESCOCO

  Created 7 years ago
  Played 82,606 times
 10. MUSCULOS DA PERNA 2

  MUSCULOS DA PERNA 2

  Created 7 years ago
  Played 73,911 times
 11. MUSCULOS - MEMBRO SUPERIOR 2

  MUSCULOS - MEMBRO SUPERIOR 2

  Created 7 years ago
  Played 72,875 times
 12. TIBIA- ANTERO-SUPERIOR(PROXIMAL)

  TIBIA- ANTERO-SUPERIOR(PROXIMAL)

  Created 7 years ago
  Played 64,767 times
 13. TIBIA - POSTERO-DISTAL

  TIBIA - POSTERO-DISTAL

  Created 7 years ago
  Played 61,256 times
 14. FEMUR-ANTERO-DISTAL

  FEMUR-ANTERO-DISTAL

  Created 7 years ago
  Played 61,244 times
 15. SISTEMA RENAL

  SISTEMA RENAL

  Created 7 years ago
  Played 55,615 times
 16. CARDIO - CORTE FRONTAL

  CARDIO - CORTE FRONTAL

  Created 7 years ago
  Played 51,380 times
 17. Rim3

  Rim3

  Created 7 years ago
  Played 388 times