Game Tags / eesti

 1. Eesti maakonnad

  Eesti maakonnad

  by Tiia
  Created 11 years ago
  Played 67,006 times
 2. Eesti pinnamood 6.-9.klass

  Eesti pinnamood 6.-9.klass

  Created 4 years ago
  Played 10,210 times
 3. Jäljed metsas

  Jäljed metsas

  by Tiia
  Created 11 years ago
  Played 7,621 times
 4. Tunne Eesti kaarti!

  Tunne Eesti kaarti!

  Created 10 years ago
  Played 5,922 times
 5. Loomaaias

  Loomaaias

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 3,578 times
 6. Eesti linnad

  Eesti linnad

  by Urmas
  Created 7 years ago
  Played 3,456 times
 7. Värvid

  Värvid

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 2,732 times
 8. Eesti äärmuspunktid

  Eesti äärmuspunktid

  Created 9 years ago
  Played 2,459 times
 9. PAREM / VASAK

  PAREM / VASAK

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 2,322 times
 10. Eesti veestik

  Eesti veestik

  by etan
  Created 9 years ago
  Played 2,074 times
 11. Eesti järved ja rannikumeri

  Eesti järved ja rannikumeri

  Created 10 years ago
  Played 2,049 times
 12. Eesti haldusjaotus - maakonnad

  Eesti haldusjaotus - maakonnad

  Created 8 years ago
  Played 2,043 times
 13. Eesti lauljad

  Eesti lauljad

  by hellu
  Created 9 years ago
  Played 1,839 times
 14. Koduloomad ja kodulinnud (koostas A.Murd)

  Koduloomad ja kodulinnud (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 1,788 times
 15. Aedviljad (koostas A.Murd)

  Aedviljad (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 1,715 times
 16. Eesti maakondade vapid

  Eesti maakondade vapid

  by J onas
  Created 9 years ago
  Played 1,606 times
 17. Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad

  Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad

  Created 10 years ago
  Played 1,070 times
 18. Numbrimäng I

  Numbrimäng I

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 1,040 times
 19. Puuviljad ja marjad (koostas A.Murd)

  Puuviljad ja marjad (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 971 times
 20. Joulumäng (koostas A.Murd)

  Joulumäng (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 889 times
 21. Pillid

  Pillid

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 796 times
 22. Estonian Colours (Värvid)

  Estonian Colours (Värvid)

  by J onas
  Created 8 years ago
  Played 615 times
 23. Millega? Kuidas? (koostas A.Murd)

  Millega? Kuidas? (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 499 times
 24. Numbrimäng II

  Numbrimäng II

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 483 times