Game Tags / eesti

 1. Eesti maakonnad

  Eesti maakonnad

  by Tiia
  Created 9 years ago
  Played 55,386 times
 2. Eesti pinnamood 6.-9.klass

  Eesti pinnamood 6.-9.klass

  Created 3 years ago
  Played 7,721 times
 3. Jäljed metsas

  Jäljed metsas

  by Tiia
  Created 9 years ago
  Played 7,088 times
 4. Tunne Eesti kaarti!

  Tunne Eesti kaarti!

  Created 9 years ago
  Played 5,055 times
 5. Loomaaias

  Loomaaias

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 3,327 times
 6. Eesti linnad

  Eesti linnad

  by Urmas
  Created 6 years ago
  Played 3,060 times
 7. Värvid

  Värvid

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 2,534 times
 8. PAREM / VASAK

  PAREM / VASAK

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 2,190 times
 9. Eesti äärmuspunktid

  Eesti äärmuspunktid

  Created 8 years ago
  Played 2,068 times
 10. Eesti veestik

  Eesti veestik

  by etan
  Created 7 years ago
  Played 2,064 times
 11. Eesti haldusjaotus - maakonnad

  Eesti haldusjaotus - maakonnad

  Created 6 years ago
  Played 1,962 times
 12. Eesti järved ja rannikumeri

  Eesti järved ja rannikumeri

  Created 9 years ago
  Played 1,883 times
 13. Eesti lauljad

  Eesti lauljad

  by hellu
  Created 8 years ago
  Played 1,811 times
 14. Aedviljad (koostas A.Murd)

  Aedviljad (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 1,620 times
 15. Koduloomad ja kodulinnud (koostas A.Murd)

  Koduloomad ja kodulinnud (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 1,553 times
 16. Eesti maakondade vapid

  Eesti maakondade vapid

  by J onas
  Created 7 years ago
  Played 1,233 times
 17. Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad

  Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad

  Created 8 years ago
  Played 1,031 times
 18. Numbrimäng I

  Numbrimäng I

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 959 times
 19. Puuviljad ja marjad (koostas A.Murd)

  Puuviljad ja marjad (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 947 times
 20. Joulumäng (koostas A.Murd)

  Joulumäng (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 846 times
 21. Pillid

  Pillid

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 721 times
 22. Estonian Colours (Värvid)

  Estonian Colours (Värvid)

  by J onas
  Created 7 years ago
  Played 581 times
 23. Millega? Kuidas? (koostas A.Murd)

  Millega? Kuidas? (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 483 times
 24. Hiina loomakalender (koostas A.Murd)

  Hiina loomakalender (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 470 times