Game Tags / eesti

 1. Eesti maakonnad

  Eesti maakonnad

  by Tiia
  Created 10 years ago
  Played 57,256 times
 2. Eesti pinnamood 6.-9.klass

  Eesti pinnamood 6.-9.klass

  Created 4 years ago
  Played 8,844 times
 3. Jäljed metsas

  Jäljed metsas

  by Tiia
  Created 10 years ago
  Played 7,214 times
 4. Tunne Eesti kaarti!

  Tunne Eesti kaarti!

  Created 9 years ago
  Played 5,286 times
 5. Loomaaias

  Loomaaias

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 3,402 times
 6. Eesti linnad

  Eesti linnad

  by Urmas
  Created 6 years ago
  Played 3,067 times
 7. Värvid

  Värvid

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 2,581 times
 8. Eesti äärmuspunktid

  Eesti äärmuspunktid

  Created 9 years ago
  Played 2,364 times
 9. PAREM / VASAK

  PAREM / VASAK

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 2,239 times
 10. Eesti veestik

  Eesti veestik

  by etan
  Created 8 years ago
  Played 2,066 times
 11. Eesti haldusjaotus - maakonnad

  Eesti haldusjaotus - maakonnad

  Created 7 years ago
  Played 1,985 times
 12. Eesti järved ja rannikumeri

  Eesti järved ja rannikumeri

  Created 9 years ago
  Played 1,953 times
 13. Eesti lauljad

  Eesti lauljad

  by hellu
  Created 9 years ago
  Played 1,822 times
 14. Koduloomad ja kodulinnud (koostas A.Murd)

  Koduloomad ja kodulinnud (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 1,677 times
 15. Aedviljad (koostas A.Murd)

  Aedviljad (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 1,674 times
 16. Eesti maakondade vapid

  Eesti maakondade vapid

  by J onas
  Created 8 years ago
  Played 1,284 times
 17. Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad

  Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad

  Created 9 years ago
  Played 1,048 times
 18. Numbrimäng I

  Numbrimäng I

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 1,003 times
 19. Puuviljad ja marjad (koostas A.Murd)

  Puuviljad ja marjad (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 961 times
 20. Joulumäng (koostas A.Murd)

  Joulumäng (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 849 times
 21. Pillid

  Pillid

  by Tiia
  Created 7 years ago
  Played 741 times
 22. Estonian Colours (Värvid)

  Estonian Colours (Värvid)

  by J onas
  Created 8 years ago
  Played 586 times
 23. Millega? Kuidas? (koostas A.Murd)

  Millega? Kuidas? (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 487 times
 24. Hiina loomakalender (koostas A.Murd)

  Hiina loomakalender (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 9 years ago
  Played 473 times