Game Tags / eesti

 1. Eesti maakonnad

  Eesti maakonnad

  by Tiia
  Created 10 years ago
  Played 62,888 times
 2. Eesti pinnamood 6.-9.klass

  Eesti pinnamood 6.-9.klass

  Created 4 years ago
  Played 9,256 times
 3. Jäljed metsas

  Jäljed metsas

  by Tiia
  Created 10 years ago
  Played 7,445 times
 4. Tunne Eesti kaarti!

  Tunne Eesti kaarti!

  Created 10 years ago
  Played 5,472 times
 5. Loomaaias

  Loomaaias

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 3,474 times
 6. Eesti linnad

  Eesti linnad

  by Urmas
  Created 7 years ago
  Played 3,253 times
 7. Värvid

  Värvid

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 2,631 times
 8. Eesti äärmuspunktid

  Eesti äärmuspunktid

  Created 9 years ago
  Played 2,406 times
 9. PAREM / VASAK

  PAREM / VASAK

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 2,282 times
 10. Eesti veestik

  Eesti veestik

  by etan
  Created 8 years ago
  Played 2,070 times
 11. Eesti haldusjaotus - maakonnad

  Eesti haldusjaotus - maakonnad

  Created 7 years ago
  Played 1,991 times
 12. Eesti järved ja rannikumeri

  Eesti järved ja rannikumeri

  Created 10 years ago
  Played 1,964 times
 13. Eesti lauljad

  Eesti lauljad

  by hellu
  Created 9 years ago
  Played 1,832 times
 14. Koduloomad ja kodulinnud (koostas A.Murd)

  Koduloomad ja kodulinnud (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 1,761 times
 15. Aedviljad (koostas A.Murd)

  Aedviljad (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 1,686 times
 16. Eesti maakondade vapid

  Eesti maakondade vapid

  by J onas
  Created 8 years ago
  Played 1,335 times
 17. Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad

  Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad

  Created 9 years ago
  Played 1,049 times
 18. Numbrimäng I

  Numbrimäng I

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 1,017 times
 19. Puuviljad ja marjad (koostas A.Murd)

  Puuviljad ja marjad (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 968 times
 20. Joulumäng (koostas A.Murd)

  Joulumäng (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 888 times
 21. Pillid

  Pillid

  by Tiia
  Created 8 years ago
  Played 764 times
 22. Estonian Colours (Värvid)

  Estonian Colours (Värvid)

  by J onas
  Created 8 years ago
  Played 594 times
 23. Millega? Kuidas? (koostas A.Murd)

  Millega? Kuidas? (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 494 times
 24. Hiina loomakalender (koostas A.Murd)

  Hiina loomakalender (koostas A.Murd)

  by aire68
  Created 10 years ago
  Played 476 times