Game Tags / austria

 1. States of Austria

  States of Austria

  Created 12 years ago
  Played 9,457 times
 2. Austria, States and their Capitals

  Austria, States and their Capitals

  by Niklas
  Created 8 years ago
  Played 2,404 times
 3. Austria-Hungary (1867-1918)

  Austria-Hungary (1867-1918)

  by apokar
  Created 10 years ago
  Played 1,812 times
 4. State Capitals of Austria

  State Capitals of Austria

  Created 11 years ago
  Played 1,768 times
 5. 30 Cities of Austria

  30 Cities of Austria

  Created 12 years ago
  Played 1,396 times
 6. Austria-Hungary

  Austria-Hungary

  Created 12 years ago
  Played 1,375 times
 7. Neighbors Of Austria

  Neighbors Of Austria

  Created 9 years ago
  Played 1,007 times
 8. Nationalities in the Habsburg Empire

  Nationalities in the Habsburg Empire

  Created 11 years ago
  Played 955 times
 9. Which countries border Hungary?

  Which countries border Hungary?

  by kristk
  Created 7 years ago
  Played 939 times
 10. Euro 2008 - Cities

  Euro 2008 - Cities

  by Niklas
  Created 11 years ago
  Played 581 times
 11. 5 Largest Cities of Austria

  5 Largest Cities of Austria

  Created 7 years ago
  Played 556 times
 12. Austria And Switzerland

  Austria And Switzerland

  Created 11 years ago
  Played 508 times
 13. Which countries border Austria?

  Which countries border Austria?

  by kristk
  Created 6 years ago
  Played 447 times
 14. Districts of Vienna

  Districts of Vienna

  Created 11 years ago
  Played 399 times
 15. Airports in Austria and in Switzerland

  Airports in Austria and in Switzerland

  Created 11 years ago
  Played 385 times
 16. Regions of Austria

  Regions of Austria

  by KENOR
  Created 6 years ago
  Played 378 times
 17. DIASPORA OF CROATIA IN EUROPE

  DIASPORA OF CROATIA IN EUROPE

  Created 3 years ago
  Played 373 times
 18. Lake Constance (Bodensee)

  Lake Constance (Bodensee)

  by Niklas
  Created 10 years ago
  Played 361 times
 19. Austria: Cities and Geography

  Austria: Cities and Geography

  by geodude
  Created 11 years ago
  Played 355 times
 20. 16 Cities of Austria

  16 Cities of Austria

  by tom5118
  Created 10 years ago
  Played 331 times
 21. Cities of Germany, Austria and Switzerland

  Cities of Germany, Austria and Switzerland

  Created 1 year ago
  Played 308 times
 22. Geography of Austria : States

  Geography of Austria : States

  Created 3 years ago
  Played 304 times
 23. Austria-Hungary 1910

  Austria-Hungary 1910

  by Niklas
  Created 11 years ago
  Played 288 times
 24. Austrian expressions for German words

  Austrian expressions for German words

  Created 10 years ago
  Played 272 times