ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣMember

Badges3
  • Joined Sep 19, 2016Offline
Menu
player rank
#154,972Noviceplayer
6 more plays @ 100% to reach next level
Played 22 games 49 times
creator rank
#9,141Novicecreator
536 more plays to reach next level
Created 21 games played 464 times
appreciation
0 nods
Creator rating: 5.00 from 1 ratings received
5 nods given to other members

Latest Activities

ΔΙΑΛΟΓΟΣ earned the Bronze badge Novice Player. Yay!

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ liked a game

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ liked a game

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ liked a game

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ gave vickyhdig a nod

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ gave Mr. Thick a nod

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ gave Mr. Thick a nod

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ gave martiina99 a nod

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ gave Niklas a nod

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ created a new game!
Η ΑΓΟΡΑ (ΤΑ ΟΠΛΑ)

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ created a new game!
ΒΡΩΜΑΤΑ

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ created a new game!
ΑΘΛΗΜΑΤΑ

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ created a new game!
ΧΑΙΡΕ

1 year ago

ΔΙΑΛΟΓΟΣ is only 8 game plays away from earning the Language Buff bronze badge.

Player StatsView more

Today So Far
0 plays
Yesterday
0 plays

Creator StatsView more

Today So Far
0 plays
Yesterday
0 plays