kapekala

kapekala

6

teacher :)

 • Joined Mar 4, 2015Offline, here 13 hours ago
Menu

Games by kapekala

  All Games, Showing 1 - 50

 1. Państwa i miasta Europy na 6

  Państwa i miasta Europy na 6

  A dot quiz with 15 questions
  First published 21 Oct, 2018 - 3 months ago
  Played 35 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-i-miasta-europy-na-6
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 2. Państwa na 6

  Państwa na 6

  A dot quiz with 20 questions
  First published 21 Oct, 2018 - 3 months ago
  Played 37 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-na-6
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 3. Rzeźbotwórcza działalność rzeki 2

  Rzeźbotwórcza działalność rzeki 2

  A multiple-choice game with 13 questions
  First published 7 Mar, 2018 - 10 months ago
  Played 32 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/rzezbotworcza-dzialalnosc-rzeki-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 4. Krasowienie

  Krasowienie

  A multiple-choice game with 16 questions
  First published 7 Mar, 2018 - 10 months ago
  Played 49 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/krasowienie
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 5. Świat - mapa fizyczna na 5/6

  Świat - mapa fizyczna na 5/6

  A dot quiz with 40 questions
  First published 7 Mar, 2018 - 10 months ago
  Played 172 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/swiat-mapa-fizyczna-na-56
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 6. Europa - mapa fizyczna na 5/6

  Europa - mapa fizyczna na 5/6

  A dot quiz with 9 questions
  First published 7 Mar, 2018 - 10 months ago
  Played 165 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/europa-mapa-fizyczna-na-56
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 7. Świat - mapa fizyczna na 3/4

  Świat - mapa fizyczna na 3/4

  A dot quiz with 36 questions
  First published 1 Mar, 2018 - 10 months ago
  Played 225 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/swiat-mapa-fizyczna-na-34
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 8. Europa - mapa fizyczna na 3/4

  Europa - mapa fizyczna na 3/4

  A dot quiz with 13 questions
  First published 1 Mar, 2018 - 10 months ago
  Played 226 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/europa-mapa-fizyczna-na-34
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 9. Świat - mapa fizyczna na 2

  Świat - mapa fizyczna na 2

  A dot quiz with 30 questions
  First published 25 Feb, 2018 - 10 months ago
  Played 268 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/swiat-mapa-fizyczna-na-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 10. Europa- mapa fizyczna na 2

  Europa- mapa fizyczna na 2

  A dot quiz with 21 questions
  First published 25 Feb, 2018 - 10 months ago
  Played 188 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/europa-fizyczna-na-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 11. Państwa na 5

  Państwa na 5

  A dot quiz with 19 questions
  First published 4 Jun, 2017 - 1 year ago
  Played 98 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-na-5
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 12. Miasta na 5

  Miasta na 5

  A dot quiz with 14 questions
  First published 4 Jun, 2017 - 1 year ago
  Played 119 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/miasta-na-5
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 13. Państwa na 4

  Państwa na 4

  A dot quiz with 20 questions
  First published 28 May, 2017 - 1 year ago
  Played 245 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-na-4
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 14. Miasta na 3

  Miasta na 3

  A dot quiz with 17 questions
  First published 15 May, 2017 - 1 year ago
  Played 394 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/miasta-na-3
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 15. Państwa na 3

  Państwa na 3

  A dot quiz with 22 questions
  First published 15 May, 2017 - 1 year ago
  Played 415 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-na-3
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 16. Państwa świata na 2

  Państwa świata na 2

  A dot quiz with 22 questions
  First published 10 May, 2017 - 1 year ago
  Played 471 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-swiata-na-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 17. Miasta świata na 2

  Miasta świata na 2

  A dot quiz with 18 questions
  First published 10 May, 2017 - 1 year ago
  Played 594 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/miasta-swiata-na-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 18. Krainy geograficzne Polski

  Krainy geograficzne Polski

  A shape quiz with 24 questions
  First published 4 Apr, 2017 - 1 year ago
  Played 97 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/kzY5C0x9CIK
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 19. Języki Europy 3

  Języki Europy 3

  A text-based game with 10 questions
  First published 22 Mar, 2017 - 1 year ago
  Played 151 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/jezyki-europy-3
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 20. Języki Europy 2

  Języki Europy 2

  A text-based game with 10 questions
  First published 22 Mar, 2017 - 1 year ago
  Played 157 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/jezyki-europy-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 21. Języki Europy

  Języki Europy

  A dot quiz with 10 questions
  First published 22 Mar, 2017 - 1 year ago
  Played 231 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/jezyki-europy
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 22. Siedem nowych cudów świata

  Siedem nowych cudów świata

  A dot quiz with 7 questions
  First published 22 Mar, 2017 - 1 year ago
  Played 112 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/siedem-nowych-cudow-swiata-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 23. Siedem nowych cudów świata

  Siedem nowych cudów świata

  A dot quiz with 7 questions
  First published 22 Mar, 2017 - 1 year ago
  Played 58 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/siedem-nowych-cudow-swiata
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 24. Wybrane największe polskie firmy - główne siedziby

  Wybrane największe polskie firmy - główne siedziby

  A dot quiz with 12 questions
  First published 24 Feb, 2017 - 1 year ago
  Played 15 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/wybrane-najwieksze-polskie-firmy-glowne-siedziby
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 25. Przemysł motoryzacyjny - lokalizacja zakładów

  Przemysł motoryzacyjny - lokalizacja zakładów

  A dot quiz with 13 questions
  First published 24 Feb, 2017 - 1 year ago
  Played 6 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/przemysl-motoryzacyjny-lokalizacja-zakladow
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 26. Warstwy atmosfery

  Warstwy atmosfery

  A text-based game with 14 questions
  First published 21 Feb, 2017 - 1 year ago
  Played 228 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/warstwy-atmosfery
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 27. Ludność Polski w liczbach 2

  Ludność Polski w liczbach 2

  A text-based game with 12 questions
  First published 20 Feb, 2017 - 1 year ago
  Played 46 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/polska-ludnosc-w-liczbach-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 28. Ludność Polski w liczbach 1

  Ludność Polski w liczbach 1

  A text-based game with 10 questions
  First published 20 Feb, 2017 - 1 year ago
  Played 99 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/polska-ludnosc-w-liczbach
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 29. Miasta Polski

  Miasta Polski

  A dot quiz with 34 questions
  First published 16 Feb, 2017 - 1 year ago
  Played 456 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/miasta-polski
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 30. Czynniki rozwoju rolnictwa

  Czynniki rozwoju rolnictwa

  A multiple-choice game with 23 questions
  First published 13 Feb, 2017 - 1 year ago
  Played 195 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/czynniki-rozwoju-rolnictwa
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 31. Podział administracyjny Polski

  Podział administracyjny Polski

  A dot quiz with 34 questions
  First published 13 Feb, 2017 - 1 year ago
  Played 360 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/polska-wojewodztwa-i-ich-stolice
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 32. Żródła energii - zróżnicowanie w państwach

  Żródła energii - zróżnicowanie w państwach

  A dot quiz with 6 questions
  First published 8 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 150 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/zrodla-energii-zroznicowanie-w-panstwach
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 33. Surowce energetyczne

  Surowce energetyczne

  A multiple-choice game with 14 questions
  First published 8 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 70 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/surowce-energetyczne
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 34. Źródła energii - zmiana znaczenia w ciągu 200 lat

  Źródła energii - zmiana znaczenia w ciągu 200 lat

  A dot quiz with 6 questions
  First published 8 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 124 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/zrodla-energii-zmiana-znaczenia
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 35. Zasoby naturalne Ziemi. Surowce mineralne

  Zasoby naturalne Ziemi. Surowce mineralne

  A multiple-choice game with 24 questions
  First published 4 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 146 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/zasoby-naturalne-ziemi-surowce-mineralne
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 36. Surowce mineralne - główni producenci

  Surowce mineralne - główni producenci

  A matching game with 9 questions
  First published 4 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 190 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/surowce-mineralne-glowni-producenci
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 37. Ludność - powtórzenie 4

  Ludność - powtórzenie 4

  A matching game with 6 questions
  First published 3 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 95 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/ludnosc-powtorzenie-4
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 38. Ludność - powtórzenie 3

  Ludność - powtórzenie 3

  A typing game with 10 questions
  First published 3 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 132 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/ludnosc-powtorzenie-3
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 39. Ludność - powtórzenie 2

  Ludność - powtórzenie 2

  A matching game with 5 questions
  First published 3 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 114 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/ludnosc-powtorzenie-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 40. Gęstość zaludnienia 2

  Gęstość zaludnienia 2

  A dot quiz with 10 questions
  First published 3 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 267 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/gestosc-zaludnienia-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 41. Ludność - powtórzenie 1

  Ludność - powtórzenie 1

  A multiple-choice game with 19 questions
  First published 3 Jan, 2017 - 2 years ago
  Played 212 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/ludnosc-powtorzenie
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 42. Regiony rolnicze świata - opisy

  Regiony rolnicze świata - opisy

  A multiple-choice game with 12 questions
  First published 26 Oct, 2016 - 2 years ago
  Played 116 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/regiony-rolnicze-swiata-opisy
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 43. Regiony rolnicze - przykłady państw

  Regiony rolnicze - przykłady państw

  A matching game with 11 questions
  First published 26 Oct, 2016 - 2 years ago
  Played 115 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/regiony-rolnicze-przyklady-panstw
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 44. Typy rolnictwa

  Typy rolnictwa

  A multiple-choice game with 15 questions
  First published 26 Oct, 2016 - 2 years ago
  Played 139 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/typy-rolnictwa
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 45. Wielkie formy ukształtowania lądów - razem

  Wielkie formy ukształtowania lądów - razem

  A dot quiz with 47 questions
  First published 25 Oct, 2016 - 2 years ago
  Played 28 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/wielkie-formy-uksztaltowania-ladow-razem
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 46. Aglomeracje - typy i przykłady

  Aglomeracje - typy i przykłady

  A matching game with 12 questions
  First published 27 Sep, 2016 - 2 years ago
  Played 57 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/aglomeracje-typy-i-przyklady
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 47. Wnętrze Ziemi - budowa

  Wnętrze Ziemi - budowa

  A dot quiz with 10 questions
  First published 11 Sep, 2016 - 2 years ago
  Played 251 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/wnetrze-ziemi-budowa
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 48. Skorupa ziemska - budowa

  Skorupa ziemska - budowa

  A dot quiz with 9 questions
  First published 11 Sep, 2016 - 2 years ago
  Played 132 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/skorupa-ziemska-budowa
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 49. Grupy językowe 2

  Grupy językowe 2

  A matching game with 7 questions
  First published 29 May, 2016 - 2 years ago
  Played 105 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/grupy-jezykowe-2-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 50. Grupy językowe 1

  Grupy językowe 1

  A matching game with 7 questions
  First published 29 May, 2016 - 2 years ago
  Played 143 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/grupy-jezykowe-1-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.