kapekala

kapekala

61

teacher :)

 • Joined Mar 4, 2015Offline, here 4 months ago
Menu

Games by kapekala

  All Games, Showing 1 - 50

 1. Zabytki Europy 1

  Zabytki Europy 1

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 15 Jan, 2016 - 3 years ago
  Played 68 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/europa-wybrane-zabytki-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 2. Rzeźba dna oceanicznego

  Rzeźba dna oceanicznego

  Point-and-Click with 6 questions
  First published 1 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 111 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/rzezba-dna-oceanicznego-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 3. Gleby świata

  Gleby świata

  Point-and-Click with 10 questions
  First published 12 Mar, 2015 - 4 years ago
  Played 563 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/b900825416
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 4. Państwa świata na 2

  Państwa świata na 2

  Point-and-Click with 22 questions
  First published 10 May, 2017 - 2 years ago
  Played 478 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-swiata-na-2
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 5. Odmiany człowieka

  Odmiany człowieka

  Matching Game with 5 questions
  First published 11 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 418 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/odmiany-czlowieka-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 6. Okręgi przemysłu high-tech - mapa

  Okręgi przemysłu high-tech - mapa

  Point-and-Click with 14 questions
  First published 22 Mar, 2016 - 3 years ago
  Played 204 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/przemysl-zaawansowanej-technologii-mapa-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 7. Polska - wybrane zabytki 1

  Polska - wybrane zabytki 1

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 15 Jan, 2016 - 3 years ago
  Played 63 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/polska-wybrane-zabytki-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 8. Kręgi kulturowe 3

  Kręgi kulturowe 3

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 14 Sep, 2015 - 4 years ago
  Played 244 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/kregi-kulturowe-cywilizacyjne-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 9. Powstawanie nowych państw.

  Powstawanie nowych państw.

  Matching Game with 5 questions
  First published 14 Sep, 2015 - 4 years ago
  Played 489 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/powstawanie-nowych-panstw-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 10. Rozmieszczenie ludności na świecie

  Rozmieszczenie ludności na świecie

  Multiple-Choice with 18 questions
  First published 22 Oct, 2015 - 3 years ago
  Played 321 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/c2984d7038
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 11. Okręgi przemysłowe na świecie

  Okręgi przemysłowe na świecie

  Point-and-Click with 23 questions
  First published 11 Mar, 2015 - 4 years ago
  Played 914 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/okregi-przemyslowe-na-swiecie-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 12. Rzeźbotwórcza działalność rzek

  Rzeźbotwórcza działalność rzek

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 6 Jan, 2016 - 3 years ago
  Played 256 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/rzezbotworcza-dzialalnosc-rzek-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 13. Góry

  Góry

  Point-and-Click with 21 questions
  First published 27 Oct, 2015 - 3 years ago
  Played 1,348 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/gory-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 14. Niziny

  Niziny

  Point-and-Click with 15 questions
  First published 27 Oct, 2015 - 3 years ago
  Played 1,059 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/3f44b19e5b
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 15. Orogenezy w Europie

  Orogenezy w Europie

  Point-and-Click with 19 questions
  First published 28 Oct, 2015 - 3 years ago
  Played 365 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/orogenezy-w-europie-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 16. Przedstawianie zjawisk na mapach

  Przedstawianie zjawisk na mapach

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 21 Oct, 2015 - 3 years ago
  Played 200 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/przedstawianie-zjawisk-na-mapach-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 17. Endemity w krainach zoogeograficznych

  Endemity w krainach zoogeograficznych

  Point-and-Click with 8 questions
  First published 13 Mar, 2015 - 4 years ago
  Played 323 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/endemity-w-krainach-zoogeograficznych-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 18. Rzeki

  Rzeki

  Point-and-Click with 29 questions
  First published 14 May, 2015 - 4 years ago
  Played 1,599 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/f9ffeb23f5
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 19. Państwa i miasta Europy na 6

  Państwa i miasta Europy na 6

  Point-and-Click with 15 questions
  First published 21 Oct, 2018 - 11 months ago
  Played 52 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-i-miasta-europy-na-6
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 20. Wnętrze Ziemi - budowa

  Wnętrze Ziemi - budowa

  Point-and-Click with 10 questions
  First published 11 Sep, 2016 - 3 years ago
  Played 272 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/wnetrze-ziemi-budowa
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 21. Krasowienie

  Krasowienie

  Multiple-Choice with 16 questions
  First published 7 Mar, 2018 - 1 year ago
  Played 52 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/krasowienie
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 22. Typy fizjonomiczne miast

  Typy fizjonomiczne miast

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 1 Oct, 2015 - 4 years ago
  Played 329 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/typy-fizjonomiczne-miast-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 23. Prądy morskie

  Prądy morskie

  Point-and-Click with 24 questions
  First published 7 May, 2015 - 4 years ago
  Played 1,006 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/e577c67068
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 24. Państwa świata - klasa I

  Państwa świata - klasa I

  Point-and-Click with 30 questions
  First published 14 May, 2015 - 4 years ago
  Played 2,000 times
  Liked by 7 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-swiata-minimum-przyzwoitosci-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 25. Procesy egzogeniczne - formy 3

  Procesy egzogeniczne - formy 3

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 10 Feb, 2016 - 3 years ago
  Played 217 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/procesy-egzogeniczne-formy-3-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 26. Złoża mineralne 1

  Złoża mineralne 1

  Point-and-Click with 6 questions
  First published 15 Sep, 2015 - 4 years ago
  Played 250 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/formy-zloz-mineralnych-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 27. Morza i zatoki

  Morza i zatoki

  Point-and-Click with 24 questions
  First published 26 Apr, 2015 - 4 years ago
  Played 2,707 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/1af80b0acd0005
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 28. Pustynie

  Pustynie

  Point-and-Click with 23 questions
  First published 10 Feb, 2016 - 3 years ago
  Played 671 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/pustynie-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 29. Sieć rzeczna

  Sieć rzeczna

  Multiple-Choice with 20 questions
  First published 19 May, 2015 - 4 years ago
  Played 165 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/93caa01ce8
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 30. Europa - mapa fizyczna na 5/6

  Europa - mapa fizyczna na 5/6

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 7 Mar, 2018 - 1 year ago
  Played 181 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/europa-mapa-fizyczna-na-56
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 31. Państwa na 3

  Państwa na 3

  Point-and-Click with 22 questions
  First published 15 May, 2017 - 2 years ago
  Played 416 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/panstwa-na-3
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 32. Miasta Europy na 2-3-4

  Miasta Europy na 2-3-4

  Point-and-Click with 25 questions
  First published 1 Mar, 2016 - 3 years ago
  Played 644 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/miasta-europy-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 33. Miasta na 3

  Miasta na 3

  Point-and-Click with 17 questions
  First published 15 May, 2017 - 2 years ago
  Played 397 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/miasta-na-3
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 34. Języki Europy 3

  Języki Europy 3

  Text-Quiz with 10 questions
  First published 22 Mar, 2017 - 2 years ago
  Played 160 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/jezyki-europy-3
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 35. Uprawy - zboża

  Uprawy - zboża

  Point-and-Click with 5 questions
  First published 9 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 237 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/zboza-rodzaje-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 36. Kras 2

  Kras 2

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 10 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 321 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/formy-krasowe-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 37. Rzeki i jeziora na 3/4

  Rzeki i jeziora na 3/4

  Point-and-Click with 12 questions
  First published 5 Apr, 2016 - 3 years ago
  Played 44 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/rzeki-i-jeziora-na-34-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 38. Morza i zatoki na 3/4

  Morza i zatoki na 3/4

  Point-and-Click with 12 questions
  First published 5 Apr, 2016 - 3 years ago
  Played 72 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/morza-i-zatoki-na-34-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 39. Regiony rolnicze świata

  Regiony rolnicze świata

  Point-and-Click with 12 questions
  First published 1 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 398 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/regiony-rolnicze-swiata-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 40. Wyspy i półwyspy na 3/4

  Wyspy i półwyspy na 3/4

  Point-and-Click with 14 questions
  First published 5 Apr, 2016 - 3 years ago
  Played 158 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/wyspy-i-polwyspy-na-34-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 41. Chmury - nazwy

  Chmury - nazwy

  Matching Game with 10 questions
  First published 20 Feb, 2016 - 3 years ago
  Played 152 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/chmury-nazwy-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 42. Lód na Ziemi

  Lód na Ziemi

  Point-and-Click with 18 questions
  First published 10 Sep, 2015 - 4 years ago
  Played 223 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/lod-na-ziemi-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 43. Wody podziemne

  Wody podziemne

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 15 Sep, 2015 - 4 years ago
  Played 296 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/wody-podziemne-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 44. Największe aglomeracje

  Największe aglomeracje

  Point-and-Click with 14 questions
  First published 6 Oct, 2015 - 4 years ago
  Played 358 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/najwieksze-metropolie-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 45. Uprawy - najwięksi producenci

  Uprawy - najwięksi producenci

  Matching Game with 7 questions
  First published 9 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 369 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/najwieksi-producenci-swiata-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 46. Zboża - główni producenci

  Zboża - główni producenci

  Matching Game with 7 questions
  First published 10 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 209 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/73db6505ed
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 47. Krainy zoogeograficzne

  Krainy zoogeograficzne

  Point-and-Click with 8 questions
  First published 12 Mar, 2015 - 4 years ago
  Played 332 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/krainy-zoogeograficzne-game
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 48. Wulkanizm - budowa wulkanu

  Wulkanizm - budowa wulkanu

  Point-and-Click with 7 questions
  First published 2 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 160 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/wulkanizm-budowa-wulkanu-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 49. Produkty wulkaniczne

  Produkty wulkaniczne

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 20 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 139 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/produkty-wulkaniczne-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.
 50. Kras 1

  Kras 1

  Point-and-Click with 10 questions
  First published 10 Nov, 2015 - 3 years ago
  Played 268 times
  Liked by 0 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/krasowienie-rozpoznawanie-form-quiz
  Your game is lacking a description. It's so much better with a description.