zemjopis

zemjopis

92
 • Joined Oct 11, 2011
 • Offline, here 6 months ago
Menu

  All Games, Showing 1 - 50

 1. ГЛАВНИ ГРАДОВИ ВО АМЕРИКА

  ГЛАВНИ ГРАДОВИ ВО АМЕРИКА

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Text Quiz
  Length
  22 questions
  Play Count
  31 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  11 Apr, 2020
 2. Релјефни облици во Северна Америка

  Релјефни облици во Северна Америка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  24 questions
  Play Count
  145 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  21 Feb, 2020
 3. Брегова разгранетост на Јужна Америка

  Брегова разгранетост на Јужна Америка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  15 questions
  Play Count
  300 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  18 Feb, 2020
 4. Брегова разгранетост на Северна Америка

  Брегова разгранетост на Северна Америка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  37 questions
  Play Count
  224 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  18 Feb, 2020
 5. ПРОНАЈДИ ГИ РУДНИЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА!

  ПРОНАЈДИ ГИ РУДНИЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА!

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  7 questions
  Play Count
  2,156 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  26 Dec, 2019
 6. Градови во Македонија

  Градови во Македонија

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  34 questions
  Play Count
  2,754 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  25 Dec, 2019
 7. Автомобилски регистерски таблички во Македонија

  Автомобилски регистерски таблички во Македонија

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  33 questions
  Play Count
  333 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  21 Dec, 2019
 8. Знамиња на Европски Држави - 2

  Знамиња на Европски Држави - 2

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  20 questions
  Play Count
  293 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  15 Dec, 2019
 9. Знамиња на Европски Држави - 1

  Знамиња на Европски Држави - 1

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  20 questions
  Play Count
  246 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  15 Dec, 2019
 10. Главни градови на државите во Европа

  Главни градови на државите во Европа

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  44 questions
  Play Count
  1,189 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  13 Dec, 2019
 11. Африка Фауна 3

  Африка Фауна 3

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  16 questions
  Play Count
  47 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  13 Dec, 2019
 12. Африка Фауна 2

  Африка Фауна 2

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  16 questions
  Play Count
  132 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  13 Dec, 2019
 13. Африка Фауна 1

  Африка Фауна 1

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  16 questions
  Play Count
  164 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  13 Dec, 2019
 14. Африка - 25 најголеми држави по население

  Африка - 25 најголеми држави по население

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  25 questions
  Play Count
  122 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  12 Dec, 2019
 15. Африка - 25 најголеми држави по површина

  Африка - 25 најголеми држави по површина

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  25 questions
  Play Count
  353 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  12 Dec, 2019
 16. Езера во Африка

  Езера во Африка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  15 questions
  Play Count
  182 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  12 Dec, 2019
 17. Реки во Африка

  Реки во Африка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  22 questions
  Play Count
  169 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  12 Dec, 2019
 18. Релјефни облици во Африка

  Релјефни облици во Африка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  29 questions
  Play Count
  308 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  12 Dec, 2019
 19. Брегова разгранетост на Африка

  Брегова разгранетост на Африка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  23 questions
  Play Count
  214 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  12 Dec, 2019
 20. Карактеристични видови дрвја во Африка

  Карактеристични видови дрвја во Африка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  16 questions
  Play Count
  56 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  10 Dec, 2019
 21. Растителни области во Африка

  Растителни области во Африка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  8 questions
  Play Count
  108 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  10 Dec, 2019
 22. Климатски области во Африка

  Климатски области во Африка

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  7 questions
  Play Count
  305 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  10 Dec, 2019
 23. Hit the Countries in Asia!

  Hit the Countries in Asia!

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  49 questions
  Play Count
  156 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  23 Oct, 2019
 24. Hit the lakes in Asia!

  Hit the lakes in Asia!

  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  17 questions
  Play Count
  146 times
  Fav Count
  5
  Ratings
  Created
  5 Oct, 2019
 25. Asian Deserts

  Asian Deserts

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  11 questions
  Play Count
  816 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  22 Sep, 2019
 26. Asian Highlands

  Asian Highlands

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  7 questions
  Play Count
  252 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  22 Sep, 2019
 27. Asian Lowland

  Asian Lowland

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  9 questions
  Play Count
  369 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  22 Sep, 2019
 28. Asian Mountains

  Asian Mountains

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  22 questions
  Play Count
  406 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  22 Sep, 2019
 29. Религиски симболи

  Религиски симболи

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  12 questions
  Play Count
  139 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  23 May, 2019
 30. Држави во светот со над 80 милиони жители

  Држави во светот со над 80 милиони жители

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  19 questions
  Play Count
  84 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  21 May, 2019
 31. Фауна 1

  Фауна 1

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  32 questions
  Play Count
  162 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  16 May, 2019
 32. Фауна 3

  Фауна 3

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  32 questions
  Play Count
  120 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  15 May, 2019
 33. Фауна 2

  Фауна 2

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  32 questions
  Play Count
  126 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  15 May, 2019
 34. Слики од растителни заедници

  Слики од растителни заедници

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  12 questions
  Play Count
  351 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  15 May, 2019
 35. Видови дрвја

  Видови дрвја

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  25 questions
  Play Count
  157 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  15 May, 2019
 36. Растителни заедници на Земјата

  Растителни заедници на Земјата

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  18 questions
  Play Count
  381 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  15 May, 2019
 37. Растителни заедници

  Растителни заедници

  Geography English
  Quiz Type
  Slide Quiz
  Length
  2 questions
  Play Count
  20 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  21 Dec, 2019
 38. Временски состојби

  Временски состојби

  Science English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  9 questions
  Play Count
  260 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  10 Apr, 2019
 39. Метеоролошки инструменти

  Метеоролошки инструменти

  Science English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  9 questions
  Play Count
  348 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  10 Apr, 2019
 40. Largest cities or towns in Iberian Peninsula

  Largest cities or towns in Iberian Peninsula

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  22 questions
  Play Count
  63 times
  Fav Count
  1
  Ratings
  Created
  7 Feb, 2019
 41. Градови во Србија

  Градови во Србија

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  29 questions
  Play Count
  78 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  10 Dec, 2018
 42. Најголеми градови во Европа

  Најголеми градови во Европа

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  36 questions
  Play Count
  206 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  7 Nov, 2018
 43. Држави во Европа

  Држави во Европа

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  45 questions
  Play Count
  2,198 times
  Fav Count
  2
  Ratings
  Created
  20 Oct, 2018
 44. РЕКИ ВО ЕВРОПА

  РЕКИ ВО ЕВРОПА

  Geography Македонски
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  32 questions
  Play Count
  262 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  11 Oct, 2018
 45. Океанија

  Океанија

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  25 questions
  Play Count
  100 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  17 Apr, 2018
 46. Фабрики од лесната индустрија во Македонија

  Фабрики од лесната индустрија во Македонија

  Geography English
  Quiz Type
  Type-the-Answer
  Length
  25 questions
  Play Count
  178 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  15 Apr, 2018
 47. Teshka industrija vo RM - Nekogash i sega

  Teshka industrija vo RM - Nekogash i sega

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  18 questions
  Play Count
  626 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  12 Apr, 2018
 48. TERMOELEKTRANI

  TERMOELEKTRANI

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  11 questions
  Play Count
  96 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  4 Apr, 2018
 49. DELOVI NA HIDROELEKTRANA

  DELOVI NA HIDROELEKTRANA

  Geography English
  Quiz Type
  Point-and-Click
  Length
  9 questions
  Play Count
  218 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  4 Apr, 2018
 50. Provinces of Canada and their capital city

  Provinces of Canada and their capital city

  Geography English
  Quiz Type
  Matching Game
  Length
  13 questions
  Play Count
  24 times
  Fav Count
  0
  Ratings
  Created
  8 Mar, 2018