Playlist: Gradivo 8.razreda(Hrvatska/ Croatia)

Gradivo 8.razreda(Hrvatska/ Croatia)

too few (you: not rated)

48 games 12,796 plays 2,955 views
 1. Županije RH/Croatian counties
 2. Središta županija RH/Capitals of Croatian counties
 3. Mountain passes in Croatia
 4. The largest ports in Croatia
 5. Croatian airports
 6. Croatian places with the most overnight stays-2014
 7. Cities and counties in Croatia
 8. The largest cities in Croatia
 9. Najveći otoci RH/The largest islands in Croatia
 10. RH-tranzitna zemlja-prometni pravci
 11. Prirodne granice RH prema Mađarskoj i Srbiji
 12. Prirodne granice RH prema BiH
 13. Prirodne granice RH prema Sloveniji
 14. Gradovi Hrvatske od prometne važnosti
 15. Reljef-Nizinska Hrvatska-gorja(otočne planine)
 16. Reljef-Nizinska Hrvatska-lesne zaravni
 17. Reljef-Nizinska Hrvatska-pobrđa i humlja/gorice
 18. Reljef-Nizinska Hrvatska-poloji
 19. Reljef-Primorska i gorska Hrvatska-Polja u kršu
 20. Reljef-Primorska i gorska Hrvatska-planine
 21. Reljef-Primorska i gorska Hrvatska-sredogorja
 22. Rijeke Hrvatske-Crnomorski slijev
 23. Rijeke ponornice
 24. Rijeke Hrvatske-Jadranski slijev +Dinarski prostor
 25. Prirodna jezera Hrvatske
 26. Umjetna jezera Hrvatske
 27. Gustoća naseljenosti Hrvatske
 28. Regionalna središta hrvatskih makroregija
 29. Makroregionalna središta RH
 30. Najviši vrhovi pojedinih gora nizinske Hrvatske
 31. Najviši vrhovi uzvisina-Primorska-Gorska Hrvatska
 32. Subregionalna središta-Riječka i Osječka makror.
 33. Pokrajine Hrvatske(tradicionalno)
 34. Subregionalna središta-Splitska i Zagrebačka makr.
 35. Ribarska podrčja i ona s izraženom marikulturom
 36. Vinogradarska područja Primorske Hrvatske
 37. Melionirana područja Primorske Hrvatske
 38. Naselja Primorske Hrvatske-južno primorje
 39. Naselja Primorske Hrvatske-sjeverno primorje
 40. Sjevernodalmatinska turistička regija
 41. Kvarnerska i Srednjodalmatinska turistička regija
 42. Istarska i Južnodalmatinska turistička regija
 43. Elektrane Primorske Hrvatske
 44. Brodogradilišta i područja prerade metala
 45. Cementare i solane u Primorskoj Hrvatskoj
 46. Pomorstvo Primorske Hrvatske
 47. Ceste u Hrvatskoj
 48. Hipsometrijska obilježja reljefa
Patricija Velecki

Gradivo 8.razreda(Hrvatska/ Croatia)

by Patricija Velecki Aug 25, 2015

48 games

More

Gradivo o Hrvatskoj-playlista se nadopunjava

Lessons about Croatia-more games will be added into the playlist

Playlist Highscores (14 registered players)
MemberCompl.ScoreTimeDate
1 Patricija Velecki 47 of 48 100% 11:24.0 m. 1 Mar, '16
2 Ana-Maria Antolovic 28 of 48 97% 11:31.9 m. 2 Dec, '15
3 Borna05 26 of 48 98% 14:59.2 m. 13 Feb, '19
4 Vinko Tokić 23 of 48 92% 41:34.9 m. 24 Oct, '19
5 DAJANA MARATOVI 20 of 48 98% 8:49.3 m. 17 Mar, '19
6 geographylover 16 of 48 100% 5:50.7 m. 5 Oct, '15
7 RTF Geo Mirko Andrić 15 of 48 95% 6:03.1 m. 5 Feb, '17
8 Eugen Sudic 13 of 48 99% 4:06.5 m. 24 Oct, '18