JUGOISTOČNA EUROPA

JUGOISTOČNA EUROPA

Group Admin: Vinko Tokić
Member Count: 69

This is a public group. Anyone can join the fun!

The creator of JUGOISTOČNA EUROPA says:

Cilj stvaranja ovog geografskog turnira, je usvajanje nastavnog gradiva o jugoistočnoj Europi, kao i razvoj kartografske pismenosti. Ostalim sudionicima dobru zabavu i jačanje natjecateljskog duha.