Μελέτη Δ' Τάξης

Μελέτη Δ' Τάξης

Created 1 month ago

Group Admin: argisak
Member Count: 5

This is a group for invited members only. You can not apply to join!

The creator of Μελέτη Δ' Τάξης says

Δοκιμάζω τις γνώσεις μου πάνω στο μάθημα της Μελέτης. Παρακολούθησα τον κύριό μου με μεγάλη προσοχή στην τάξη; Διάβασα αρκετά στο σπίτι;

Sorry! This group takes members by invitation only.