Τὸ ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας

83 plays

From the author

Can you pick the Τὸ ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας?
The game ends when you get all 9 questions correct, or when you give up ;)

First published: . Last updated:

< 5 votes

The game ends when you get all 9 questions correct, or when you give up ;)
Remaining
0
Correct
0
Wrong
0
Press play!
0%
0:00.0
Your Score
0%
Time
12:34.5
Place
#--
--
 1. -
  -
  -
  -
 2. -
  -
  -
  -
 3. -
  -
  -
  -
 4. -
  -
  -
  -
 5. -
  -
  -
  -
 6. -
  -
  -
  -
 7. -
  -
  -
  -
 8. -
  -
  -
  -
Advertisement
A trivia quiz called Τὸ ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας. Test your knowledge about Τὸ ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας with this online quiz.
Highscores    (2 registered players)
MemberScoreTimeDate
1 agamador 100% 0:13.8 min. 24 Jul, '13
2 fernandicoblaya 100% 0:14.1 min. 19 Jul, '13
 
 
 
 
 
 

Latest Activities

 • An unregistered player played the game 1 day ago
 • An unregistered player played the game 6 days ago

Latest Comments (1)

View Comments (1)

Advertisement