МОРФОЛОГИЈА

12 plays

From the author

Одреди у ком су падежу подвучене речи у Вуковом тумaчењу(Српски рјечник) речи КОПОРАН: У СРБИЈИ ПО СЕЛИМА КОПОРАН СЕ ЗОВЕ ОД ПЛАБЕТНЕ ЧОХЕ ХАЉИНА С РУКАВИМА ДО НИЖЕ ПОЈАСА КОЈА СЕ ОБЛАЧИ БРХ ЂЕЧЕРМЕ,ПО КОЈОЈ СЕ ОПАСУЈЕ,А У БИОГРАДУ ГДЈЕКОЈИ ЗОВУ КОПОРАН БЕЛИКИ ГУЊ КОЈИ СЕ И ПОСТАВЉА КОЖОМ.
This game ends after 3 wrong answers so you better watch your step :)

First published: . Last updated:

< 5 votes

This game ends after 3 wrong answers so you better watch your step :)
Remaining
0
Correct
0
Wrong
0
Press play!
0%
0:00.0
Your Score
0%
Time
12:34.5
Place
#--
--
 1. -
  -
  -
  -
 2. -
  -
  -
  -
 3. -
  -
  -
  -
 4. -
  -
  -
  -
 5. -
  -
  -
  -
 6. -
  -
  -
  -
 7. -
  -
  -
  -
 8. -
  -
  -
  -
A trivia quiz called МОРФОЛОГИЈА. Test your knowledge about МОРФОЛОГИЈА with this online quiz.
Highscores    (0 registered players)
MemberScoreTimeDate
No scores registered yet!
 
 
 
 
 
 
 
 

Latest Comments (0)

View Comments (0)